• Δεν υπήρξε πρόνοια από ΕΕ για τις παραδοσιακές καλλιέργειες και μικρούς κλήρους που έπρεπε να συντηρηθούν
• Μικρά και φτωχά κράτη να θεωρηθούν ως περιφέρειες, για να τυγχάνουν μεγαλύτερης βοήθειας
Αναφορικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), υποστήριξε ότι συνολικά από την έναρξή της ως σήμερα τα μεγάλα κράτη ωφελήθηκαν πολύ περισσότερο από τα μικρά, και τόνισε ότι δεν υπήρξε πρόνοια για να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπήρχαν παραδοσιακές καλλιέργειες και μικροί κλήροι που έπρεπε να συντηρηθούν. Συνέχισε λέγοντας ότι στα μικρά κράτη δόθηκαν επιδοτήσεις, με συνέπεια οι μικροκαλλιεργητές να βολεύονται για λίγο μόνο καιρό και έτσι χάθηκαν μικρές καλλιέργειες που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, η οποία κατά το παρελθόν είχε μεγάλη επάρκεια στην κάλυψη των διατροφικών της αναγκών, σήμερα, όμως, με βάση τα ποσοστά, υπάρχει αντιστροφή και το 75% αγροτικών προϊόντων είναι εισαγόμενο από Ολλανδία, Γερμανία και άλλες χώρες, παρότι οι κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα μας είναι ιδανικές και σίγουρα πιο ευνοϊκές από αυτές άλλων χωρών, από τις οποίες τώρα εισάγονται τα προϊόντα.
Σημείωσε, τέλος, ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευελιξία ώστε τα μικρά κράτη, που μπορούν να θεωρηθούν και ως περιφέρειες, για να τυγχάνουν μεγαλύτερης βοήθειας, διότι μια φτωχή περιφέρεια, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ρηνανίας, σε ένα μεγάλο πλούσιο κράτος δεν μπορεί να συγκριθεί με μια περιφέρεια φτωχή και μικρή σε ένα πολύ φτωχό μικρό κράτος, το οποίο βρίσκεται σε κρίση όπως η Ελλάδα, και ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση από την ΕΈ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επαναφερθεί η συζήτηση της συνθήκης για την σύγκλιση που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ίδρυσης της Ε.Ε., για να μην υπάρχουν συνεχώς αποκλίσεις, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλα τα δεδομένα, κι όχι μόνο στα αγροτικά ή περιφερειακά δρώμενα της Ε.Ε. και έδωσε ως παράδειγμα τη Γερμανία, η οποία έχει πλεόνασμα στα δημοσιονομικά της 9%, όταν αυτό απαγορεύεται από τις συνθήκες, σε αντίθεση με τα κράτη που όταν παρουσιάζουν έστω και λίγο μεγαλύτερο έλλειμμα τιμωρούνται.