• Πολλοί μεγαλοσχήμονες της ΕΕ λένε «μεταρρυθμίσεις», για την Ελλάδα τις οποίες ποτέ παρά τις ερωτήσεις μου, δεν τις προσδιορίζουν
• Στη λεγόμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα είναι η μείωση των δημοσίων δαπανών, η μείωση της κρατικής παρέμβασης στις αγορές και ιδίως η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η πώληση των δημοσίων επιχειρήσεων και, μάλιστα, με τιμές προκλητικές.
• Αυτή την ατζέντα, δυστυχώς, δεν την υιοθέτησαν μόνο οι νεοφιλελεύθερες και οι δεξιές δυνάμεις: την υιοθέτησε η σοσιαλδημοκρατία, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις ιστορικές της καταβολές.
• Η τομή που έγινε από τον Γκράμσι, σε αντίθεση με τη στρατηγική κατάληψης των χειμερινών ανακτόρων, ήταν να αναδειχθεί ο «συλλογικός διανοούμενος» της κοινωνίας στην πορεία κατάκτησης της ηγεμονίας, σε μια πορεία με νίκες και ήττες, που θα επέβαλλε τις μεταρρυθμίσεις ….
Όλη η ομιλία: