Προσυπογράφοντας το αίτημα του Φυσιολατρικού Συλλόγου Φίλων Λίμνης Μουριάς για την αποκατάσταση και τον επαναπλημμυρισμό της αποξηραμένης σήμερα λίμνης,ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας Μάκης Μπαλαούρας το απέστειλε ως αναφορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο Δήμο Πύργου.

Η αποξήρανση της Λίμνης Μουριάς,που σε παλιούς καιρούς αποτελούσε μια ενότητα με τον Πύργο,ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σκοπός της αποξήρανσης ήταν να δοθούν οι εκτάσεις αυτές για καλλιέργεια, ωστόσο, λόγω της κακής ποιότητας του εδάφους, το μεγαλύτερο τμήμα τους σήμερα δεν καλλιεργείται. Αντίθετα, το μεγαλύτερο κομμάτι της αποξηραμένης λίμνης σήμερα ρημάζει έχοντας μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, ένα άλλο τμήμα είναι μισθωμένο σε ιδιωτική εταιρεία-φάντασμα, που δεν καταβάλλει μίσθωμα στο Δημόσιο, ενώ το σύνολο του αποξηραμένου εδάφους και ο υδροφόρος ορίζοντας επιβαρύνονται από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που καταλήγουν σε αυτές.

Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, έχει διατυπωθεί από χρόνια το αίτημα για την αποκατάσταση της Λίμνης και έχουν ληφθεί αποφάσεις για επαναπλημμυρισμότης, τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου,  όσο και από την ΠΕ Ηλείας, ωστόσο λόγω της αποσπασματικότητας των παρεμβάσεων, το θέμα δεν έχει προχωρήσει.

Το σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Μουριάς έχει πολλά πλεονεκτήματα, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ο επαναπλημμυρισμός της θα συμβάλει στον περιορισμό των ακραίων τιμών της θερμοκρασίας που παρατηρούνται στην περιοχή, θα λειτουργήσει ως φραγμός στην εισροή αλμυρού νερού από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και θα συντελέσει στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων. Σε οικονομικό επίπεδο, μπορεί να δώσει πολύ ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία όχι μόνο του Πύργου αλλά και ολόκληρης της Ηλείας, επειδή θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Για να προχωρήσει όμως το σχέδιο αυτό, απαιτείται η εκπόνηση μιας νέας οικονομοτεχνικής μελέτης που θα βάλει τις βάσεις για το εγχείρημα και για το σκοπό αυτό απαιτούνται συνεργασίες: εδώ μπορεί να συμβάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο Δήμος Πύργου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που υλοποιούν την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Κατακόλου-Πύργου- Ολυμπίας.

Πηγή: https://proini.news/%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC/