Από το 2011 που άρχισε αυτή η ιστορία στο Ελληνικό, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να συγκαλέσει το ΚΑΣ.
· Θέλουμε να προχωρήσει η επένδυση με σεβασμό στη νομοθεσία, είτε αφορά τα αρχαιολογικά είτε το περιβάλλον.
· Είναι εμφανής η αδυναμία της ΝΔ να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Βρίσκεται διαρκώς σε αμηχανία. Όλα τα επιχειρήματα που προβάλλει έχουν καταρριφθεί.