Το 2021 οι σταφοδιπαραγωγοί της Ηλείας έζησαν μια καταστροφική χρονιά με τον παγετό Απριλίου και καύσωνα του καλοκαιριού που προκάλεσαν ζημιές 70%-100%, με συνέπεια τη χαμηλή παραγωγή ή ακόμα να μην τρυγηθούν καθόλου. Λόγω της πανδημίας η παραγωγή του 2020