Άρχισε στις αρμόδιες Επιτροπές η συζήτηση του νομοσχέδιου, που προβλέπει τα εξής:

  1. Πλέον, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να παράγουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L(περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη άνω του 0,2%), για την παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Η έγκριση για τη δραστηριότητα παρέχεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και είναι αμεταβίβαστη, ενώ αποκλείονται οι αναθέσεις, οι εργολαβίες σταδίων της γραμμής παραγωγής. Η ευθύνη για την τήρηση των συμφωνηθέντων αναλαμβάνεται και αναζητείται εφόσον προκύψει ζήτημα από συγκεκριμένα πρόσωπα.
  2. Εντός της Ελλάδας, τα προϊόντα θα διατίθενται μόνο στο κρατικό μονοπώλιο, μέσω του οποίου θα χορηγούνται στους ασθενείς.
  3. Επιτρέπονται οι εξαγωγές των παραγόμενων προϊόντων, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα με συγκεκριμένη διαδικασία και από συγκεκριμένα σημεία εξόδου σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά.
  4. Επιτρέπονται μόνο καθετοποιημένες μονάδες, με ελάχιστη έκταση τα τέσσερα (4) στρέμματα. Η παραγωγή θα είναι απολύτως ελεγχόμενη και δεν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των πρώτων υλών. Όλα θα συμβαίνουν «εντός των τειχών». Μόνο συσκευασμένα προϊόντα θα βγαίνουν εκτός των εγκαταστάσεων.
  5. Διασφαλίζονται αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές και πρότυπα στην καλλιέργεια και την παραγωγή των προϊόντων. Τα κλειστά θερμοκήπια, αν και αυξάνουν τον προϋπολογισμό της επένδυσης, είναι αναγκαία ώστε οι συνθήκες παραγωγής του φυτού να είναι απολύτως ελεγχόμενες αλλά και για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυνατότητας των εκτάσεων.
  6. Όλη η γραμμή παραγωγής, από την παραγωγή του φυτού, μέχρι τη μεταποίηση και τη συσκευασία του, θα είναι αυστηρά περιορισμένη σε συγκεκριμένο χώρο, με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας (περιφράξεις, κάμερες, φωτοκύτταρα) που θα πιστοποιούνται από τα τοπικά Α.Τ. Όλο το σύστημα καλλιέργειας και παραγωγής προσαρμόζεται ώστε να διευκολύνεται ο κρατικός έλεγχος και να μη διαφεύγουν πρώτες ύλες και προϊόντα εκτός του πλαισίου διάθεσης της φαρμακευτικής κάνναβης.
  7. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να απαγορεύεται η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών κάνναβης από τους ιδιώτες.
  8. Ετησίως θα πραγματοποιείταιεπανέλεγχος τήρησης όλων των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση της έγκρισης, την υποβολή των δικαιολογητικών, τα παράβολα, τις προδιαγραφές παραγωγής, μεταποίησης, φύλαξης και ασφάλειας, την εισαγωγή των σπόρων, τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και άλλα σχετικά θέματα θα ρυθμιστούν με Υπουργικές Αποφάσεις. Το παρόν νομοσχέδιο σκιαγραφεί το πλαίσιο δημιουργίας μιας νέας αγοράς ενώ ταυτόχρονα εξουσιοδοτεί τα αρμόδια υπουργεία να ρυθμίσουν τα επιμέρους ζητήματα που εκ των πραγμάτων θα προκύψουν.