Η διαφαινόμενη θετική εξέλιξη λόγω της ευπρόσδεκτης επανεξέτασης της στάσης της Νέας Δημοκρατίας, που μετατοπίστηκε από τους εκβιασμούς της προς την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής. Όμως, θέλω να σημειώσω, παρά τη στάση της ΝΔ, ότι υπάρχει μία κεφαλοπο ίηση που