• Πολλοί μεγαλοσχήμονες της ΕΕ λένε «μεταρρυθμίσεις», για την Ελλάδα τις οποίες ποτέ παρά τις ερωτήσεις μου, δεν τις προσδιορίζουν • Στη λεγόμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα είναι η μείωση των δημοσίων δαπανών, η μείωση της κρατικής παρέμβασης στις αγορές και ιδίως