• Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας είναι ένα από τα νομοσχέδια για τα οποία είμαστε περήφανοι. Ενώ είμαστε σε επιτροπεία, κάνουμε μια τομή για την αδήλωτη, απλήρωτη, μαύρη εργασία. Ακούγοντας και τους φορείς προηγουμένως, αντιληφθήκαμε ότι είναι πολύ θετικοί στις