Από το 2011 που άρχισε αυτή η ιστορία στο Ελληνικό, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να συγκαλέσει το ΚΑΣ. · Θέλουμε να προχωρήσει η επένδυση με σεβασμό στη νομοθεσία, είτε αφορά τα αρχαιολογικά είτε το περιβάλλον. · Είναι εμφανής η αδυναμία