Για τη στάση της ΝΔ στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι βρίσκεται στον αστερισμό της συντήρησης. Και δεν μιλώ για συντήρηση στα οικονομικά θέματα όπου είναι γνωστές οι έντονες και διακριτές διαφορές του φιλελευθερισμού από