Τα πολύ νέα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι στο Πολυτεχνείο μπήκανε κάποιοι περίεργοι και το καταλάβανε. Δεν είναι έτσι όμως. Υπήρχε μια ολόκληρη διεργασία, η οποία έσταζε αίμα, πόνο, δάκρυα, θάνατο… Η διεργασία αυτή άρχισε από την πρώτη μέρα της