Ανακοινώθηκε με ΔΤ του Υπουργείου η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση για την χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 348.084,37 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πηνειού. Σημειώνω ότι ο Δήμος

Είμαι πολύ αυστηρός με τους συμπολίτες μας, που τελείως επιπόλαια βάζουν φωτιές για να κάψουν τα κλαδιά των δέντρων κλπ. Είναι τελείως παράλογο. Αν κάνουμε μια υπόθεση ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Ηλεία είναι η καλύτερη στην Ευρώπη, δε θα