“Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, Η ΝΔ προσπαθεί να αποδομήσει, σε πολύ σύντομο χρόνο, το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ένα έργο που επιτεύχθηκε μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες μνημονίου και παρόλα αυτά η ματιά της ήταν στραμμένη στους ποιο ευάλωτους,