Η ύπαρξη των καταφυγίων προφανώς έχει στόχο την ευζωία των ζώων που βρίσκονται σε αυτά και όχι την εξυπηρέτηση των κάθε είδους σκοπιμοτήτων είτε από το κράτος είτε από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα ζώα σε πολλά, που για χάρη ευφημισμού