Του Μάκη Μπαλαούρα Το 2021 είχα δημοσιεύσει δύο άρθρα-αποκάλυψη με τον τίτλο «Η μόλυνση-ρύπανση του Κυλλήνιου Κόλπου μας πληγώνει» (1) και (2). Τα προβλήματα μόλυνσης και ρύπανσης του κόλπου που είχα αναφέρει ως αιτίες που τα δημιούργησαν συνεχίζουν και μάλιστα