Αμήχανος, νευρικός, ψεύτης, καμιά απάντηση και αυτοκριτική • “Δε γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών” Ακόμα και αν δε γνώριζε (ανίκανος), γιατί δεν ζήτησε να μάθει, έστω και εκ των υστέρων για ένα κολοσσιαίο ζήτημα δημοκρατίας; • Δεν εξήγησε