• Με Εξώδικη Διαμαρτυρία θα εγκληθεί η ΕΤΑΔ για «Παράβαση της Αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με ενδεχόμενο δόλο». • Η έναρξη δράσης με δυναμική εκδήλωση χθες Κυριακή με πρωτοβουλία “Φίλοι του Καϊάφα”, η “Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας” και ενεργοί πολίτες