Μετά από 6 ολόκληρους μήνες και με συνεχή παρακολούθηση και παραστάσεις μου, επιτέλους υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και του Δικτύου Πόλεων (ΔΕΠΑΝ) για την υλοποίηση των δράσεων-έργων: α) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών