Να δοθεί άμεσα λύση στους ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ από τη ΔΕΗ Των Θέμη Βεσκούκη και Μάκη Μπαλαούρα Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι λειτουργούν πάνω από 450 ΤΟΕΒ, που διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των εγγειοβελτιωτικών έργων και εξυπηρετούν το 45% του συνόλου της