Α) Η πολυπολική φυσιογνωμία Κασσελάκη 1. Ως επιχειρηματίας: Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΚΕ δε μίλησε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως πρόεδρος & CEO πολυεθνικής εταιρίας! Ωσάν σε υπαλλήλους και εργάτες του αυταρχικά, διχαστικά και με λοιδορίες προς κάθε τι