• Ούτε με χρημάτισαν ούτε έγινε παρέμβαση μου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! • Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε σε ένα mail κάποιου ευφάνταστου χαμηλό-υπάλληλου που ήθελε να πείσει τους εργοδότες του ότι είναι ο μόνος έμπιστος για ανέλθει στην ιεραρχία, εμπλέκοντας εμένα και